Choď na obsah Choď na menu
 


  zapis-do-1.-rocnika-2018-19.jpg

sg107293---zmensenzy.jpg

Kukučínova 480/6, 962 12  Detva

            V snahe zachovať dedičstvo našich predkov, tradície a kultúru národa je škola zameraná na regionálnu výchovu. Škola od roku 1997 realizuje projekt Regionálna výchova a ľudová kultúra regiónu Detva. Vyvrcholením celoročnej práce vyučujúcich a vedúcich záujmových útvarov je podujatie ,,Deň na dedine“.    V súčasnosti v našej škole pracuje DFS Ratolesť, ktorý reprezentuje školu na kultúrnych podujatiach.

            Od prvého ročníka sa škola profiluje na vyučovanie cudzích jazykov. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží a umiestňujú sa na popredných miestach (Thurzov Hamlet, Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo 2. miesto, Olympiáda v anglickom jazyku). Každoročne pre žiakov 1. a 2. stupňa organizujeme týždeň aktívnej výučby anglického jazyka (SIDAS).

            Okrem cudzích jazykov sa škola orientuje na výučbu informatiky od prvého ročníka. Aktívne vyučovanie informatickej výchovy je podporované realizáciou nasledovných projektov:  

 • Moderná cesta za vzdelaním
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy základného vzdelávania
 • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

            V oblasti záujmovej činnosti sa venujeme najmä športu, podporujeme žiakov, ktorí sa aktívne venujú športu a reprezentujú nielen školu, ale aj naše mesto na športových súťažiach mestského, celoslovenského i medzinárodného charakteru. Nadaným žiakom škola umožňuje pravidelnú účasť na tréningových procesoch, súťažiach a sústredeniach.

            Každoročne naša škola organizuje projekty, podporujúce pohyb a športovú aktivitu žiakov pre všetky základné školy v Detve:

            ,,Tešíme sa z pohybu“ – týždeň zameraný na športové aktivity rôzneho charakteru,

          Škola je zapojená do dlhodobých projektov:

 • Správaj sa normálne
 • Zdravá škola
 • Cesta k emocionálnej zrelosti
 • Deň narcisov