Choď na obsah Choď na menu
 


 

                               Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva          
                                         ORGANIZÁCIA   ŠKOLY          
                 
    šk. rok 2017/2018  
                 
Trieda Triedny/a učiteľ/ka Počet  Z toho       
žiakov chlapci dievčatá        
1. st.
I. A Mgr. Mária Babicová 21 11 10        
I. B Mgr. Jana Kováčová 21 10 11        
II. A Mgr. Renáta Longauerová 19 8 11        
II. B Mgr. Martina Doskočilová 20 10 10        
III. A Mgr. Lenka Tomčíková 18 8 10        
III. B Mgr. Eliška Blahová 21 11 10        
IV. A Mgr. Helena Fekiačová 14 6 8        
IV. B Mgr. Jana Bobotová 14 5 9        
Spolu 1.st. 8/tried 148 68 80        
2. st.
V. A Mgr. Jana Krnáčová 17 8 9        
V. B Mgr. Jana Micháliková 14 9 5        
VI. A Mgr. Zuzana Palachová 16 6 10        
VI. B Mgr. Eva Tomaszová 19 4 15        
VII.A Mgr. Ján Nosáľ 20 11 9        
VII.B Mgr. Zuzana Komendová 23 15 8        
VIII.A Ing. Danica Peťková 18 10 8        
VIII.B Mgr. Táňa Šufliarska 20 11 9        
IX. A Mgr. Jana Malatincová 17 9 8        
IX. B PhDr. Jana Benková 14 8 6        
Spolu 2.st. 10/tried 178 89 87        
Celkom ZŠ 18/tried 326 158 167        
                 
  Riaditeľ školy: Mgr. Miroslava Chalupská    
  Zástupca riaditeľa: PaedDr. Nora Jombíková    
         
  Výchovný poradca:  Mgr. Elena Melichová          
  Netriedny/a učiteľ/ka: Mgr. Andrea Orságová        
    Mgr. Karol Roka          
    Mgr. Silvia Bystrianska          
    Mgr. Tatiana Kollárová          
    Mgr. Dagmar Stieranková          
               
  Pedagogický asistent: Mgr. Gabriela Matejovičová    
    Bc. Monika Václavíková          
    Bc. Jana Lalíková          
             
ŠKD Oddelenie Vychovávateľka Počet žiakov  
1. Bc. Monika Václavíková 28  
2. Mgr. Jana Cerovská 32  
3. Mgr. Gabriela Matejovičová

31

 

4. Bc. Jana Lalíková 14  
    Spolu: 4     105